Aktuellt

TEMADAG Interpretation

– att levandegöra natur- och kulturarv Interpretation är ett internationellt vedertaget begrepp som utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om

Marknadsföring genom sociala medier

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att nå ut och marknadsföra ert besöksmål till en bred publik. Digitaliseringen i samhället ökar och det ger

Digitalt berättande på Prismavg.se

Grundläggande kunskap för att påbörja en berättelse till prismavg.se Prismavg.se är en samlingsplats för berättelser om industrisamhället och dess utveckling. Vi visar hemsidan och pratar

Intervjuteknik

Vi borde intervjua varandra oftare. Alla bär vi på en livsberättelse som är värd att spara för framtiden. Att göra intervjuer behöver inte vara svårt

Prismas mobilguide

Inom PrismaVG har vi utvecklat en digital guide som ni kan använda er av för att visa upp ert besöksmål utanför ordinarie öppettider eller för

Från guidning till upplevelse

En kurs som ger dig verktyg att förmedla det unika med din plats och dess historia, för att ge dina besökare en meningsfull upplevelse som