Styrelsen

NAVs Styrelse 2024 – 2025

Ordförande

Christer Blomqvist

Vice ordförande

Henrik Olsson

Sekreterare

Ingvar Kronhamn

Kassör

Katrin Bjerrome

Ledamot

Loic Manchec

Ledamot

Ola Nilsson

Ledamot

Karin Askberger Jernelius

Ledamot

Ove Karlsson

Ledamot

Richard Åkerman

Suppleant

Marie Andersson

Suppleant

Bo Holmström

Suppleant

Vakant

Suppleant

Vakant

Adjungerad

Elin Sörensson (Innovatum)

Adjungerad

Eva Mann (kanslist NAV)

Revisorer

Revisor

Anders Manheden

Revisor

Vakant

Revisor suppleant

Aida Berglie

Valberedning till årsmötet

Sammankallande

Thomas Lange

Valberedning

Christian Carlström

Valberedning

Vakant

Välkommen att kontakta

NAVS KANSLI

Vid behov kan ni kontakta Eva Mann som jobbar på NAVs kansli, som finns på Västergötlands Museum i Skara. Kansliet svarar även för bokföring, fakturering och utbetalningar.

Eva träffas i första hand på tisdagar och torsdagar. Hon hjälper dig eller bistår så Du får kontakt med någon som kan hjälpa dig i ditt ärende.

Lättast är att ringa eller skicka e-post.

Adress:      Box 82,  S- 532 21  SKARA 

 Bankgiro:  780 – 7365

 Org. nr.      80 24 61- 14 13

Hur logotypen ska användas

I normalfallet ska NAVs runda logotype användas, och då i första hand mot vit eller annan ljus enfärgad bakgrund. 

Hämta jpg-bild

Denna logotyp får aldrig göras mindre än 30 mm. Eller när texten runt loggan blir otydlig av andra anledningar finns ett antal alternativ på logotype som skall användas, se ”Grafisk profil”.

NAVs logotyp får bara användas i original, utan förvrängningar som skevning, lutning andra färgkombinationer eller tillägg. Se frizon där ingen annan text eller bild får förekomma.

Vid samarbeten och samverkan med andra kan ett flertal logotyper vara avsändare av ett gemensamt budskap, tänk på logotypens frizon, och att storleken skall balanseras och avvägas mot övriga.