21/10 Den ideella kultursektorns roll för samhällets utveckling

Detaljer

Datum: Har slutat
Tid: 10:00 - 12:00

Hjärtligt välkommen till den första träffen i vår nya serie Forum för samtal om ideell kultursektor! Den ideella kultursektorn har haft en undanskymd roll i det offentliga samtalet om civilsamhällets påverkan och betydelse för samhällsutveckling. Politiken och det offentliga behöver synliggöra den ideella kultursektorns insatser och värde, men hur gör man det på bästa sätt?

SAMTALSDELTAGARE OCH -ÄMNEN

Tobias Harding, professor i kulturpolitik på universitetet i Sørøst-Norge. 
Civilsamhället hade länge en central roll i svenskt kulturliv och demokrati, men nu menar många att det har blivit både marginaliserat och försvagat. I en polariserad tid blir det både viktigare och svårare att stödja kulturlivet i civilsamhället.

Niclas Carlsson, ledamot i riksstyrelsen Kontaktnätet. Kontaktnätet är en riksorganisation för ideella kulturföreningar.
Den ideella kultursektorn och framför allt det ideellt organiserade kulturlivet är en viktig del inom kulturens ekosystem och skapar stora värden, men erkännandet uteblir ofta i kulturpolitiken. Det saknas kunskap om civilsamhället och frågan är hur det kan bli en tydlig och självklar del i de kulturpolitiska målen.

Anna Livion Ingvarsson, tillförordnad verksamhetschef Ideell kulturallians. Ideell kulturallians är en samlande röst för den ideella kultursektorn. Samarbetsorganisationen företräder 20 nationella medlemsorganisationer. Anna Livion Ingvarsson deltar som expert i den statliga utredning som ska se över kultursamverkansmodellen i syfte att bidra till ökad tillgång till kultur i hela landet och breddat deltagande i kulturlivet. 

Vad innebär kultursamverkansmodellen för idéburen kultur i praktiken och hur synliggörs den viktiga roll som de idéburna organisationerna spelar i sina lokala sammanhang?

När: Fredag 21 oktober kl. 10.00-12.00
Plats: Online (länk skickas ut inför samtalet)
Sista anmälningsdag: 20 oktober kl. 12.00

Kommande samtal
Detta är det första av tre samtal under hösten i serien Forum för samtal om ideell kultursektor. Kommande samtal ser du nedan. 

Via anmälningslänken nedan kan du välja att anmäla dig till alla tre samtalen samtidigt, eller delta i det som känns allra mest relevant för din verksamhet, ditt intresse eller uppdrag.

ANMÄL ER HÄR

Forum för samtal om ideell kultursektor – tema arrangörer

Forum för samtal om ideell kultursektor är en digital plattform för samtal och ökad kunskap om den ideella kultursektorn och om det ideella engagemangets betydelse. Hur de ideella insatserna skapar värde för en plats, ort, kommun och region och på vilka olika sätt den ideella kultursektorn kan stärkas.

Forumet vänder sig till tjänstepersoner och andra som vill samtala kring och få mer kunskap om civilsamhällets drivkrafter och motivation samt vilka möjligheter ideella kulturarrangörer skapar i en kommun.

Se gärna forumsamtalen som en möjlighet till kompetensutveckling inom området. Samtalsforumen sker på Microsoft Teams och växlar mellan föredrag, paneldiskussioner, gruppdiskussioner och möjlighet för er deltagare att ställa frågor.

Hjärtligt välkommen att delta!

Samtal hösten 2022

Den ideella kultursektorns roll för samhällets utveckling
fredag 21 oktober kl. 10.00-12.00
Läs mer och anmäl dig här

Drivkrafter och motivation för ideellt engagemang
fredag 18 november kl. 10.00-12.00 
Läs mer och anmäl dig här. 

Konkreta metoder för kommuner – så främjar du ideella kulturarrangörer 
fredag 9 december kl. 10.00-12.00
Mer information kommer inom kort. 

Via nedan anmälningslänk kan du anmäla dig till enstaka eller alla tre samtalen. 

Om du har frågor om samtalsserien eller om du vill få uppdateringar mejlade till dig när mer information finns om samtalen så hör av dig till helen.liljedal@vgregion.se

Fler nyheter

Var med på Kulturarvsdagen 2024!

Onsdag 15 maj öppnar anmälan av arrangemang till Kulturarvsdagen 2024. Kulturarvsdagen är ett utmärkt tillfälle att synliggöra arbetslivsmuseet och sin verksamhet! Passa på att bjuda

NAVs Årsmöte 2024

Lördagen den 6 april 2024 kommer årsmötet att hållas i Lidköping, i samverkan med Rörstrand Museum och Meken-Minnet. Rörstrand Museums Café kommer att fixa mat

Kulturkatalogen

Kulturkatalogen är en förteckning över kulturella aktiviteter för barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen. Den sammanställs av Kulturförvaltningen, och syftet är att underlätta för barn