Aktuellt

TEMADAG Interpretation

– att levandegöra natur- och kulturarv Interpretation är ett internationellt vedertaget begrepp som utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om

Marknadsföring genom sociala medier

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att nå ut och marknadsföra ert besöksmål till en bred publik. Digitaliseringen i samhället ökar och det ger

Digitalt berättande på Prismavg.se

Grundläggande kunskap för att påbörja en berättelse till prismavg.se Prismavg.se är en samlingsplats för berättelser om industrisamhället och dess utveckling. Vi visar hemsidan och pratar