Var med på Kulturarvsdagen 2024!

Onsdag 15 maj öppnar anmälan av arrangemang till Kulturarvsdagen 2024. Kulturarvsdagen är ett utmärkt tillfälle att synliggöra arbetslivsmuseet och sin verksamhet!

Passa på att bjuda in personer som ni vill samarbeta med eller är viktiga för er på annat sätt, och era lokala beslutsfattare. Tips är också att förbereda ett informationsblad där ni lockar till er nya medlemmar och nya engagerade. Tips på vad man ska tänka på när vill fånga upp nya ideella krafter hittar ni på Volontärbyråns hemsida (Ideellt engagemang och volontäruppdrag | Volontärbyrån (volontarbyran.org)

Kulturarvsdagen 2024

Datum: 6-8 september

Tema: Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser

Arrangör: Riksantikvarieämbetet i samarbete med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Sveriges hembygdsförbund

Läs mer:

Länk till anmälan (Riksantikvarieämbetets hemsida)

Tips på arrangemang (Riksantikvarieämbetets hemsida)

Fler nyheter

Var med på Kulturarvsdagen 2024!

Onsdag 15 maj öppnar anmälan av arrangemang till Kulturarvsdagen 2024. Kulturarvsdagen är ett utmärkt tillfälle att synliggöra arbetslivsmuseet och sin verksamhet! Passa på att bjuda

NAVs Årsmöte 2024

Lördagen den 6 april 2024 kommer årsmötet att hållas i Lidköping, i samverkan med Rörstrand Museum och Meken-Minnet. Rörstrand Museums Café kommer att fixa mat

Kulturkatalogen

Kulturkatalogen är en förteckning över kulturella aktiviteter för barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen. Den sammanställs av Kulturförvaltningen, och syftet är att underlätta för barn