NAV-medlemmar får projektbidrag!

Riksantikvarieämbetet fördelar nu 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella verksamheter inom kulturarvsområdet. Bland de som beviljats bidrag finns flera NAV-medlemmar som tillsammans får ett stöd på över två miljoner kronor.

Totalt har 114 projekt beviljats bidrag i hela landet av nästan 400 ansökningar. Bland de ansökningar som kom in i år har Riksantikvarieämbetet valt ut vilka arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar och andra ideella organisationer som ska beviljas bidrag. Se hela listan över beviljade projekt. Listan är sorterad utifrån län.

Många söker bidrag för digitalisering av sina arkiv och samlingar.

Projekten handlar – på olika sätt – om att tillgängliggöra kulturarv för allmänheten. Det kan göras genom till exempel, utställningar, genom att publicera material på nätet eller genom förbättrad tillgänglighet i museilokaler.

Av de beviljade projekten handlar flera just om att hämta in kunskap, dokumentera kulturarv och att samla in berättelser. Många föreningar söker också bidrag för att renovera, bland annat kulturhistoriska fartyg, sågar, kvarnar och maskiner som förevisas på museer.

NAV gratulerar våra bidragstagare

NAV-medlemmar som uppmärksammas är följande:

Sällskapet Ångbåten, Orust Skolfartygs förening Förlig Vind, Tôllar ô Seiel, Sällskapet S/S Trafiks Vänner, Mjörns Ångbåtsförening, Minas Vänner, Skonaren Ingos Vänner, Garnisonsmuseivänner, Hillefors Grynkvarns Museiförening, Stiftelsen Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri, Stiftelsen Veterinärhistoriska museet, Ryttarens torvströfabrik, Derome Trä och Nostalgimuseum (bild saknas).

Nya möjligheter ?

Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel som Riksantikvarieämbetet fördelar till insatser med syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Det är förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete som styr bidragsgivningen.

Bidraget delas ut en gång per år, efter beslut under våren. Bidraget betalas ut i förskott. Den som söker anger själv hur länge projektet kommer att pågå.

Bidraget är på totalt 17 miljoner kronor, varav 8 miljoner är reserverade för arbetslivsmuseer. Nästa ansökningsperiod öppnar i slutet av 2022. Datum återkommer vi med.

Finns det projekt på gång? Söka bidrag? Läs igenom kriterierna på Riksantikvarieämbetet sida innan ni ansöker.

Fler nyheter

Var med på Kulturarvsdagen 2024!

Onsdag 15 maj öppnar anmälan av arrangemang till Kulturarvsdagen 2024. Kulturarvsdagen är ett utmärkt tillfälle att synliggöra arbetslivsmuseet och sin verksamhet! Passa på att bjuda

NAVs Årsmöte 2024

Lördagen den 6 april 2024 kommer årsmötet att hållas i Lidköping, i samverkan med Rörstrand Museum och Meken-Minnet. Rörstrand Museums Café kommer att fixa mat

Kulturkatalogen

Kulturkatalogen är en förteckning över kulturella aktiviteter för barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen. Den sammanställs av Kulturförvaltningen, och syftet är att underlätta för barn