NAV-träffen För alla medlemmar i NAV

25 januari kl. 09:30

Höljebacka Brandmuseum, Upphärad, Trollhättan

Ordförandeträffen blir i år,  en NAV-träff med bredare innehåll.

Teman för Dagen

  • Så marknadsför vi varandra
  • Så når vi våra yngre besökare
  • Information från NAV        se program i bilagan
  • Visning av Höljebacka Brandmuseum

Två representanter per förening är välkomna. Lunch och fika ingår.

Anmälan; senast 20 januari 2020 till
info@navivast.se eller  telefon/ sms 072-246 9232
Ange behov av specialkost.

Välkomna till en innehållsrik och givande träff!
Styrelsen i NAV

se inbjudan;

För vägbeskrivning, se NAV-kartan:
www.navivast.se/medlemmar/holjebacka-brandmuseum