Utveckla ditt föreningsarbete – Fördjupning: Valberedning

Detaljer

Datum: Har slutat
Tid: 18:00 - 20:30

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla. Nu erbjuder vi en utbildning i tre delar och två fördjupningstillfällen där du får möjlighet att både spetsa dina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.

Utbildningen går igenom föreningsarbetets grunder med stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Fördjupningstillfällena ger dig möjlighet att tillsammans med andra se närmare på frågor som rör revision och valberedning. Syftet är att du ska kunna utvecklas och inspireras i din roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är grunden för vår demokrati och genom att arbeta tillsammans blir vi starkare!

Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald i någon av våra grund-, medlems- och samverkande föreningar, ny som gammal, och som vill lära mer och utveckla dina föreningskunskaper. Vi kommer att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar emot nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar. Och mycket mer!

ANMÄL ER HÄR

Del 1: 29 september kl 18-20.30
Föreningsarbetets grunder – demokratin i föreningen och föreningen i demokratin.
Anmäl dig senast 22 september

Del 2: 13 oktober kl 18-20.30
Valberedning och kunskapsöverföring – plats för nya och gamla krafter.
Anmäl dig senast 6 oktober

Del 3: 27 oktober kl 18-20.30
Motivation och engagemang – viljan, drivkraften och vikten av kommunikation
Anmäl dig senast 20 oktober

Fördjupning Revision: 10 november kl 18-20:30
Revisorerna – medlemmarnas ögon och öron.
Både siffror och verksamhet ska granskas. Håller styrelsen stadga?
Anmäl dig senast 3 november

Fördjupning Valberedning: 24 november kl 18-20:30
Valberedningen – föreningens blodomlopp!

En funktion som är viktig att vårda hela föreningsåret och inte bara inför årsmötet.
Anmäl dig senast 17 november

Varmt välkommen med din anmälan!
Du kan välja om du vill delta på endast någon eller alla kurserna. Obs! Det krävs en separat anmälan till varje kurstillfälle!
Vid fulltecknad kurs har folkbokförda i Västra Götalandsregionen företräde.

Kursen är digital och sker i mötesverktyget Zoom.
Länk till mötesrummet skickas ut till samtliga deltagare ett par dagar innan kursstart.

För frågor kontakta:
Ebba Jacobsson
Verksamhetsutvecklare | SV Regionförbund Västra Götaland
Mobil 070-855 30 35 | E-post ebba.jacobsson@sv.se

Fler nyheter

Var med på Kulturarvsdagen 2024!

Onsdag 15 maj öppnar anmälan av arrangemang till Kulturarvsdagen 2024. Kulturarvsdagen är ett utmärkt tillfälle att synliggöra arbetslivsmuseet och sin verksamhet! Passa på att bjuda

NAVs Årsmöte 2024

Lördagen den 6 april 2024 kommer årsmötet att hållas i Lidköping, i samverkan med Rörstrand Museum och Meken-Minnet. Rörstrand Museums Café kommer att fixa mat

Kulturkatalogen

Kulturkatalogen är en förteckning över kulturella aktiviteter för barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen. Den sammanställs av Kulturförvaltningen, och syftet är att underlätta för barn