Söka pengar?

BIDRAG TILL KULTURARVSARBETE 2024

Riksantikvarieämbetet fördelar bidrag till kulturarvsarbete. Bidrag kan sökas av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden.

Ansökningsperiod bidrag 2024: 1 december 2023 – 31 januari 2024

LÄS MER

.

FARTYGSSTÖD 2024

Statens maritima och transporthistoriska museer fördelar stöd till kulturhistoriskt värdefulla fartyg som ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning

Ansökningsperiod stöd 2024: 1 december 2023 – 31 januari 2024

LÄS MER

.

STÄRK ER EKONOMI

Digitala kostnadsfria snabbkurser:
Söka pengar-kursen
Lyft er ekonomi
Starta ett Leaderprojekt

Inspirationsseminarier:
Bli ett besöksmål 
Digitisering

LÄS MER

Fler nyheter

Var med på Kulturarvsdagen 2024!

Onsdag 15 maj öppnar anmälan av arrangemang till Kulturarvsdagen 2024. Kulturarvsdagen är ett utmärkt tillfälle att synliggöra arbetslivsmuseet och sin verksamhet! Passa på att bjuda

NAVs Årsmöte 2024

Lördagen den 6 april 2024 kommer årsmötet att hållas i Lidköping, i samverkan med Rörstrand Museum och Meken-Minnet. Rörstrand Museums Café kommer att fixa mat

Kulturkatalogen

Kulturkatalogen är en förteckning över kulturella aktiviteter för barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen. Den sammanställs av Kulturförvaltningen, och syftet är att underlätta för barn