NAVs undersökning

Tack för era svar gällande vår kompletterande undersökning.

För att utveckla och synliggöra arbetslivsmuseerna är det viktigt med mätbara mål med uppgifter där NAV kan påvisa arbetslivsmuseerna som viktiga besöksmål och kulturbärare.

För att kunna redovisa resultat sker dessa undersökningar oftast via enkäter. Även godkännande för Besöksmålskartan och kontroll/uppdatering av era uppgifter, behöver inhämtas årligen även om det inte görs justeringar. De är viktigt att dessa utskick besvaras!

I år kompletterades enkät-undersökningen med en rundringning för att inhämta lite mer information.

Här får ni ta del av den rundringning som gjordes av ”Ringaren i Krokstrand” för att prata med NAV-medlemmar.

Läs mer!

Fler nyheter

Museiguide 2023

501 medlemsmuseer medverkar i år. Nytt för i år är att det finns symbol för barnaktivitet vid de museer som anmält att man har det.

NAVs undersökning

Tack för era svar gällande vår kompletterande undersökning. För att utveckla och synliggöra arbetslivsmuseerna är det viktigt med mätbara mål med uppgifter där NAV kan

Temadag Interpretation

ATT LEVANDEGÖRA NATUR- OCH KULTURARV Interpretation är ett internationellt vedertaget begrepp som utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om och