Styrelsen

Funktion

Namn

Förening

Mobil

E-postadress

Ordförande Ingvar Axelsson Tollereds Öfvre Kraftstation 073-691 35 72 ingvar.axelsson@navivast.se
Vice ordförande &
tf. kassör
Einar Brodin Göteborgs Remfabrik 070-530 77 79 einar.brodin@navivast.se
Sekreterare   Ingvar Kronhamn Sällskapet Ångbåten 076-881 08 85 ingvar.kronhamn@navivast.se
Ledamot Per Rosen Borås Brandkårsmuseum 076-876 41 76 per.rosen@navivast.se
Ledamot Sten Björkman Vagnshistoriska Museet 070-634 22 33 sten.bjorkman@navivast.se
Ledamot Loic Manchec Kanalmuseet i Håverud 070-640 21 06 loic.manchec@navivast.se
Ledamot Inger Lood Veterinärmuseet i Skara 0511-40 07 04 inger.lood@navivast.se
Ledamot Carl-Johan Starck Stenhuggerimuseet 073-061 08 87 carl-johan.starck@navivast.se
       
Suppleant Dag Legnesjö Munkedals Jernväg 070-864 82 16 dag.legnesjo@navivast.se
Suppleant Elin Andersson Dalénmuseet 070-977 92 61
elin.andersson@navivast.se
Suppleant Erik Kolthoff Varvs- och sjöhistoriska föreningen i Götaälvdalen 073-25 75 46
erik.kolthoff@navivast.se
     

NAVs organisation m.m 

 

Revisorer

Funktion

Namn

Förening

Mobil

E-postadress

Revisor Börje Johansson Repslagarmuseet
Revisor Ulla Karlström Västarvet
Revisor suppleant Claes-Göran Strömwall Vikarvets museum
     

 

 

Valberedning till årsmöte 2018

Funktion

Namn

Förening

Mobil

E-postadress

Anders Svenson Sällskapet S/S Trafiks Vänner
Henrik Olsson Innovatum Science Center
Ola Nilsson Museiföreningen R.tjänsten Storgöteborg
Per Ekstedt Stenriket Malmön