Styrelsen

Funktion

Namn

Mobil

E-postadress

Ordförande Lars.T. Hansson 073-84 20 112 lars.t.hansson@navivast.se
Vice ordförande  Per Rosen 076-876 41 76 per.rosen@navivast.se
Sekreterare   Ingvar Kronhamn 076-881 08 85 ingvar.kronhamn@navivast.se
Kassör Einar Brodin 070-530 77 79 einar.brodin@navivast.se
Ledamot Elin Andersson 070-977 92 61 elin.andersson@navivast.se
Ledamot Loic Manchec 070-640 21 06 loic.manchec@navivast.se
Ledamot Lise-Lotte Kolmberger 031-322 20 84 lise-lotte.kolmberger@navivast.se
Ledamot Carl-Johan Starck 073-061 08 87 carl-johan.starck@navivast.se
Ledamot Lars Melkersson 070-444 4744 lars.melkersson@navivast.se
Suppleant Dag Legnesjö 070-864 82 16 dag.legnesjo@navivast.se
Suppleant Sten Björkman 070-634 22 33
sten.bjorkman@navivast.se
Suppleant Erik Kolthoff 073-25 75 46
erik.kolthoff@navivast.se
   

Styrelsens organisation

Kansli  Eva Mann

Kontaktpersoner till  geografiska områden 2018

 

Revisorer

Funktion

Namn

Förening

E-postadress

Revisor Börje Johansson Repslagarmuseet borje.johansson@repslagarbanan.se
Revisor Ulla Karlström Bohusläns museum ulla.karlstrom@bohuslansmuseum.se
Revisor suppleant Claes-Göran Strömvall Vikarvets museum
     

 

Valberedning till årsmötet

Funktion

Namn

Förening

E-postadress

Anders Svenson Sällskapet S/S Trafiks Vänner anders54431@gmail.com
Henrik Olsson Innovatum Science Center henrik.olsson@innovatum.se
Ola Nilsson Museiför. Räddn.tjänsten Storgöteborg ola.nilsson@rsgbg.se
Per Ekstedt Stenriket Malmön per.ekstedt@gmail.com