Vagnshistoriska Museet

Visar allt från bondens Trilla till Konungens, Grevens och Friherrens finvagnar och slädar. 80 talet selar och sadlar av alla typer, från 1500-talet och framåt.Tillgång även till Bränntorvsmuseet.