Sjöbodsmuseet, Smögen

Sjöboden vill med hjälp av de gamla fiskeredskapen, ge en bild av fisket och hanteringen av sill och fisk i äldre dagar.