Lantbruksmuseet Ribbingsfors

Lantbruksmuseet som är inrymt i det gamla spannmålsmagasinet på Ribbingsfors herrgård, innehåller en omfattande samling maskiner, jordbruksredskap och handverktyg som använts på traktens gårdar och lanthushåll.