Repslagarmuseet

En över 300 meter lång repslagarbana, med fungerande maskinpark från tidigt 1900-tal. Filmvisning, fasta utställningar och guidade visningar med repslagning. Löpande tillfälliga utställningar, marknader och evenemang.