Ödeborgs Fornsal

Fornsalens yttre är helt i 1913 års skick med tidstypiska takdrakar. Museet har ca 5000 föremål från den förindustriella tiden bl.a. en spikmaskin från Ödeborgs bruk. En sevärdhet är den bila som användes vid en sista avrättningen i Valbo härad 1830.