Mölarps kvarn

Vid Viskans har länge funnits kvarnar. När nuvarande kvarn etablerades vid Mölarp är inte känt. Den har flyttats och byggts ut under årens lopp. Kvarnen genomgick en stor restaurering 1984. Och 1993 fick kvarnen ett nytt vattenhjul. Kvarnen ligger vid ett naturreservat.