Liandergården Fornåsen

Liandergården är ett textilmuseum och glasmuseum. Fornåsen är ett 1800 tals hus som visar hur man bodde förr, med en handelsbod. Kruta-Johans är en liten ryggåsstuga. Där har vi bl.a. tunnbrödsbakning. Byggnaderna hör till Limmareds hembygdsförening.