INGO

Varvsägare Gustav Groth i Sjötorp byggde 1921-1922 en tremastad skonare för egen räkning för att sysselsätta varvsarbetarna under den stora depressionen i början av 1920-talet. Är idag K-märkt av Statens Maritima Museer.