Garnisonsmuseet Skaraborg

Garnisonsmuseet Skaraborg beskriver den stora betydelse försvaret haft på det civila samhället och vice versa i Västsverige från 1600-talet och fram till våra dagar. Utställningarna visar Indelningsverket samt Västgöta regementes, Skaraborgs regementes och Trängregementets historia inklusive hästens roll i försvaret. Mindre utställningar finns även om sjukvården i fält, hemvärnet, internationell tjänst, m.m.