Fiskarstugans museum

Museet visar hur en fiskarfamilj bodde och levde i slutet av 1800-talet. Med fler föremål, än vad som fanns i ett hem. Stugan byggdes 1850 Lars Johan Stranne, ett dubbelhus med kök, stuga(stövva), kökskammare och instugekammare. Samt en andra våning.