FÄRJAN 4

FÄRJAN 4 är den enda kvarvarande ångfärjan i Göteborgs hamn. Färjan tillhör samlingarna vid Sjöfartsmuseet Akvariet och drivs av Sällskapet Ångbåten. Åter i drift vid 100-årsjubileet 2020 efter omfattande pannreparation.