Dalens Kvarn

Dalens kvarn uppfördes 1893.Kvarnen har invändigt flera halvplan för olika funktioner, även en drängkammare. Driften upphörde på 50-talet och maskinerna såldes. Ett par stenar och turbinen kan fortfarande ses. Ett vinterbonat samlingsrum med kök finns.