Dalénmuseet

Museet visar nobelpristagaren Gustaf Daléns stora uppfinningar inom fyrtekniken, samt stora delar av AGAs historia. AGA-spisen, AGA-bilen, medicinsk utrustning, radio-TV-apparater m.m.