Burås Skolmuseum

Skolbyggnad från 1875 med skolsal och lärarbostad om ett rum och kök. Läromedel från skolans början och framåt visas.