Brännö Lagård

Brännö Lagård är ett hembygdsmuseum som berättar om Brännös historia. Basutställningen visar lotsarnas, tullarnas och kvinnornas vardag. En autentisk sommargästlägenhet från 1930-talet finns också i den ursprungliga ladugården.