Biblioteksmuseet

Biblioteksmuseet är landets enda museum som visar, dokumenterar och bevarar svensk folkbiblioteks- och folkrörelsebibliotekshistoria i ord, bild och ljud.