Bergslagernas Järnvägssällskap

Vi bevarar äldre järnvägsmaterial, med anknytning till Bergslagsbanan & Göteborg samt bedriver trafik med veterantåg. Vi finns på egen bangård ”BergslagsLärje”och i ånglokstall på Sävenäs lokstation. Möjlighet att hyra tåg för längre och kortare resor.