Arthur Henriksson-samlingen

Arthur Henriksson täljde sina memoarer och minnen. Hans figurer visar hur vardagen kunde se ut i Sjuhäradsbygden under första hälften av 1900-talet. Nu finns de i en utställning i ett eget rum i Herrljunga Kulturhus.