Uppdatera Besöksmålskartan

 • Till den tryckta Besöksmålskartan.

  Vi behöver era uppgifter senast 31 januari. Era uppgifter och text kommer även att uppdateras på hemsidan.
 • Finns * är fältet en obligatorisk fråga, som måste fyllas i. Totalt finns 8 obligatoriska frågor som måste besvaras för att ert museum skall finnas med i den tryckta Besöksmåls-kartan. Kontrollera att ni får ett svar i e-posten.
 • OBLIGATORISKT SVAR, fyll alltid i namnet på föreningen, organisationen eller personens namn
 • Viktig uppgift varje år. Skriv ut hela namnet, så som ni önskar att det skall se ut i vår presentation.
 • Är Du nöjd med föregående års bild och text? Sätt markering i resp. ruta. Vill du se förra årets text? se; www.navivast.se/besoksmal/ditt-museum
  Bild kan skickas till "Lämna bild till Besöksmåls-kartan" under fliken; Medlemsinfo
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 200 MB.
   Godkänner Du nuvarande text och uppgifter, flytta ner till "Besöksmåls-Kartan Kontaktuppgifter"
  • Ändra uppgifter på presentationssidan (NAVs Hemsida)

  • Gata/gårdsnamn/plats där museet/ besöksmålet ligger
  • Ort där museet/ besöksmålet ligger
  • Aktuellt telefonnummer som besökare kan ringa, för att boka eller få veta mer.
  • Vi har ytterligare ett alltid aktuellt telefonnummer som besökare kan ringa, för att boka eller få veta mer.
  • E-post till kontaktperson som besökare kan använda
  • ex. http://www.museet.com eller https://www.museet.com
  • För att få exakt plats för museet använder vi GPS-koordinat, har ni inte flyttat museet eller ingången, behöver ni inte uppdatera.
  • Här skriver du din text som enkelt beskriver Ert museum. Högst 240 tecken (inkl. mellanslag) kan användas. Inga nedflyttningstecken. (4 rader på kartan) När du skickar och fältet blir rött har du använt för många tecken. Är Du nöjd med föregående års text, skriver Du ett OK. Vill du se förra årets text? se; www.navivast.se/besoksmal/
  • Ingen begränsning på textmängd.
   Sätt kryss i rutan framför texten som överensstämmer med era faciliteter (Vad kan Ni erbjuda besökarna under året)
   Med tillgänglighet avses hur ert besöksmål hjälper besökare med funktionsnedsättningar
  • Besöksmålskartan (tryckta) Kontaktuppgifter

  • Uppge din egen e-post och vi skickar snarast tillbaka ditt ifyllda formulär för kontroll
  • Här kan Du lämna ett meddelande, om Du vill

  Fler nyheter

  Temadag Interpretation

  ATT LEVANDEGÖRA NATUR- OCH KULTURARV Interpretation är ett internationellt vedertaget begrepp som utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om och

  Uppdatera med aktuell information

  Besöksmålskartan uppdateras årligen (senast 31 januari) Vi behöver nu ert godkännande för att finnas med i den tryckta broschyren. Här kan ni beskriva ert Besöksmål.

  Utflyktstips!

  NAV-medlemmarna i Stenstorp har nu gjort gemensam sak och gått samman under ett gemensamt namn på museerna, centralt på orten: Kulturkvarteret i Stenstorp. De har dessutom tagit