Samverkansdag Prisma Västra Götaland

Detaljer

Datum: Har slutat
Tid: 09:30 - 15:30

Västergötlands museum, Skara

Varmt välkommen till vår årliga samverkansdag!

Bakom dagen står Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland som gemensamt arbetar för att lyfta industrisamhällets kulturarv. Under denna årliga samverkansdag vill vi samla parterna i samverkan för att inspirera, engagera, uppmuntra till nya samarbeten och lyssna till vad vi behöver för att utvecklas tillsammans.

Under dagen kommer vi att inspireras av flera föreläsare som bland annat berättar om hur vi kan skapa evenemang och upplevelser. Vi avslutar dagen med olika workshops utifrån föreläsarnas presentationer. Du som deltagare kan välja att delta i två olika workshops.

Anmäl dig på följande länk:

Prisma VG Samverkansdag – SV Regionförbund Västra Götaland

Preliminärt program:

9.30 Kaffe och smörgås

10.00 Pass 1
Inledning och på gång inom Prisma – Luitgard Löw, Västergötlands museum samt Henrik Olsson, Innovatum Science Center
Fornbyäventyret – Brita Planck, Västergötlands museum Meet the Locals – Anna Martinez, Turistrådet Västsverige

11.00 Paus

11.10 Pass 2
Mjörnfestivalen, samverkan mellan föreningsliv och kommun – Tommy Andersson, Maritimt i Väst Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan- Ebba Jacobsson, SV
Bli en bättre berättare – Patrik Erlandsson, Västergötlands museum
Introduktion av eftermiddagens workshops – Elin Sörensson, Innovatum Science Center

12.00 Lunch

13.00 Workshop (Fika ca 14.00)

  1. Fornbyäventyret – Brita Planck, Västergötlands museum
  2. Låt din berättelse gå till historien – Patrik Erlandsson, Västergötlands museum
  3. Meet the Locals – Anna Martinez, Turistrådet Västsverige
  4. Prismas tema för 2023: Elektricitet – Jessica Bergström, Förvaltningen för kulturutveckling

15.00 Sammanfattande avslutning

Slut senast 15.30

Fler nyheter

Var med på Kulturarvsdagen 2024!

Onsdag 15 maj öppnar anmälan av arrangemang till Kulturarvsdagen 2024. Kulturarvsdagen är ett utmärkt tillfälle att synliggöra arbetslivsmuseet och sin verksamhet! Passa på att bjuda

NAVs Årsmöte 2024

Lördagen den 6 april 2024 kommer årsmötet att hållas i Lidköping, i samverkan med Rörstrand Museum och Meken-Minnet. Rörstrand Museums Café kommer att fixa mat

Kulturkatalogen

Kulturkatalogen är en förteckning över kulturella aktiviteter för barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen. Den sammanställs av Kulturförvaltningen, och syftet är att underlätta för barn