NAV-Enkäten för 2022

Detaljer

Datum: Har slutat

För att utveckla och synliggöra arbetslivsmuseerna är det viktigt med mätbara mål med uppgifter där NAV kan påvisa arbetslivsmuseerna som viktiga besöksmål och kulturbärare.

Styrelsen i NAV ber er därför svara på följande frågor som avser er verksamhet under 2022.

Lämna ert svar SNARAST till Kansliet: info@navivast.se (Enklast är att svara via e-post)

Postadress: Box 82,  532 21  SKARA

.

FRÅGOR:
1. Namn på föreningen/organisationen:

2. Besöksmål enligt NAVs besöksmålskarta:

3. Organisationsform (ideell/ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma):

4. Antal besökare under året inkl. evenemang:

5. Evenemang för allmänheten:

6. Antal besökare vid evenemang:

7. Evenemang för barn och ungdom:

8. Antal föreningsmedlemmar:

9. Har ni någon anställd i er förening/organisation, heltid/deltid?

Redovisning sker vid årsmötet den 22 april.

Fler nyheter

Museiguide 2023

501 medlemsmuseer medverkar i år. Nytt för i år är att det finns symbol för barnaktivitet vid de museer som anmält att man har det.

NAVs undersökning

Tack för era svar gällande vår kompletterande undersökning. För att utveckla och synliggöra arbetslivsmuseerna är det viktigt med mätbara mål med uppgifter där NAV kan

Temadag Interpretation

ATT LEVANDEGÖRA NATUR- OCH KULTURARV Interpretation är ett internationellt vedertaget begrepp som utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om och