Kulturhamnsfestival

Detaljer

Datum: Har slutat

Inbjudan till Eriksbergs Kulturhamnsfestival

Den 24-25 september 2022 arrangeras Eriksbergs Kulturhamnsfestival. Det är också ett genrep av invigningen av Kulturbåtshamnen som kommer att ske under 2023 i samband med Göteborgs jubileumsfirande.

Festivalen är ett samverkansprojekt mellan följande parter:
Föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn, Maritimt i Väst, Föreningen Västkustskutorna, Sällskapet Ångbåten, NAV i Väst, Göteborgs Hembygdsförbund, Klippans Bruksbåtsförening och Göteborg & Co.

Under festivalen kommer det att vara fullt med aktiviteter på kajerna och ute på vattnet. Det kommer arrangeras en spännande segling i närområdet. De fartyg som har passagerarcertifikat uppmuntras att ”sälja turer på kajen” så att besökare får möjlighet att uppleva atmosfären ombord på en segelskuta.

Tanken med festivalen är att vi skall fylla hamnen med fartyg och massor med aktiviteter på kajerna/pirarna. Vi vill visa upp både det maritima och landbaserade kulturarvet för allmänheten och Västra Götalandsregionen. Besökare skall kunna uppleva ett levande kulturarv, både flytande och på land, samt ta del av dess historia. Detta kommer att skapa ett intresse hos besökare för de medverkande föreningarnas verksamhet.

Anmäl er medverkan i Kulturhamnsfestivalen!

Anmälan och eventuella frågor skickas till:
Mailadress: tommy.andersson@toek.se

VARMT VÄLKOMNA!

Eriksbergs Kulturbåtshamn

pdf för affisch och inbjudan

Affisch

Inbjudan

Fler nyheter

Museiguide 2023

501 medlemsmuseer medverkar i år. Nytt för i år är att det finns symbol för barnaktivitet vid de museer som anmält att man har det.

NAVs undersökning

Tack för era svar gällande vår kompletterande undersökning. För att utveckla och synliggöra arbetslivsmuseerna är det viktigt med mätbara mål med uppgifter där NAV kan

Temadag Interpretation

ATT LEVANDEGÖRA NATUR- OCH KULTURARV Interpretation är ett internationellt vedertaget begrepp som utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om och