Kulturhamnsfestival

Detaljer

Datum: 24 september, 2022 - 25 september, 2022

Inbjudan till Eriksbergs Kulturhamnsfestival

Den 24-25 september 2022 arrangeras Eriksbergs Kulturhamnsfestival. Det är också ett genrep av invigningen av Kulturbåtshamnen som kommer att ske under 2023 i samband med Göteborgs jubileumsfirande.

Festivalen är ett samverkansprojekt mellan följande parter:
Föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn, Maritimt i Väst, Föreningen Västkustskutorna, Sällskapet Ångbåten, NAV i Väst, Göteborgs Hembygdsförbund, Klippans Bruksbåtsförening och Göteborg & Co.

Under festivalen kommer det att vara fullt med aktiviteter på kajerna och ute på vattnet. Det kommer arrangeras en spännande segling i närområdet. De fartyg som har passagerarcertifikat uppmuntras att ”sälja turer på kajen” så att besökare får möjlighet att uppleva atmosfären ombord på en segelskuta.

Tanken med festivalen är att vi skall fylla hamnen med fartyg och massor med aktiviteter på kajerna/pirarna. Vi vill visa upp både det maritima och landbaserade kulturarvet för allmänheten och Västra Götalandsregionen. Besökare skall kunna uppleva ett levande kulturarv, både flytande och på land, samt ta del av dess historia. Detta kommer att skapa ett intresse hos besökare för de medverkande föreningarnas verksamhet.

Anmäl er medverkan i Kulturhamnsfestivalen!

Anmälan och eventuella frågor skickas till:
Mailadress: tommy.andersson@toek.se

VARMT VÄLKOMNA!

Eriksbergs Kulturbåtshamn

pdf för affisch och inbjudan

Affisch

Inbjudan

Fler nyheter

NAV-medlemmar får projektbidrag!

Riksantikvarieämbetet fördelar nu 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella verksamheter inom kulturarvsområdet. Bland de som beviljats bidrag finns flera NAV-medlemmar som tillsammans får ett

NAVs nya Hemsida

NAVs nya Hemsida är nu sjösatt Som vårdnadshavare för Hemsidan är förhoppningen nu att ni ska finna denna vara både informativ och enkel att navigera.