AmdalKrut-01
Gör ett besök på

Amdalsbrottens Kruthus

Kruthuset är det enda kvarvarande byggnadsminnet, från stenhuggarepoken 1887-1970, i Hamburgsundsområdet. Kruthuset uppfördes runt 1910.

HAMBURGSUNDS BILDARKIV Tag del av Bildarkivets 14 000 bilder på Internet eller i pärmar i Folkets hus. Stenhuggarepoken skildras på ca 450 bilder, samt i boken Stenhuggarepoken.

.

Mer bilder från museet

Faciliteter

  • icon
    Parkering
    Finns i anslutning till besöksmålet.
  • icon
    Öppettider
    Efter överenskommelse