Kultur för alla

Detaljer

Datum: 6 mars, 2023
Tid: 18:00 - 20:00

Alla har rätt att gå på museum, ta del av utställningar och kulturaktiviteter. För att det ska vara möjligt för alla att delta behöver miljöer, information och verksamhet vara tillgängliga. Men hur gör man? Hur kan vi förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning? 

Kursen leds av Ninni Eriksson, tillgänglighetskonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling

Arrangör: Förvaltningen för kulturutveckling 
Datum: 6 mars Kl. 18:00-20:00
Kursen är digital

Anmäl dig här.

Fler nyheter

Temadag Interpretation

ATT LEVANDEGÖRA NATUR- OCH KULTURARV Interpretation är ett internationellt vedertaget begrepp som utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om och

Uppdatera med aktuell information

Besöksmålskartan uppdateras årligen (senast 31 januari) Vi behöver nu ert godkännande för att finnas med i den tryckta broschyren. Här kan ni beskriva ert Besöksmål.

Utflyktstips!

NAV-medlemmarna i Stenstorp har nu gjort gemensam sak och gått samman under ett gemensamt namn på museerna, centralt på orten: Kulturkvarteret i Stenstorp. De har dessutom tagit