Från guidning till upplevelse

Detaljer

Datum: Har slutat

Att kunna förmedla det unika med platsen på ett levande sätt

Kursform Digital/Fysisk, fyra digitala tillfällen och ett avslutande fysiskt Arrangör Prisma VG
Datum 9 och 23 februari, 9 och 23 mars samt 6 april, både kl. 9:00-12:00 och 18:00-21:00

Människor söker efter upplevelser – ni är efterfrågade och kan erbjuda unika
upplevelser för både långväga turister och boende i ert närområde.
I denna kurs får du verktyg för att kunna levandegöra och förmedla det unika
med din plats och dess historia, för att ge dina besökare en meningsfull
upplevelse som kommer att stanna kvar hos dem långt efter besöket.
Du kommer att lära dig hur du går från en traditionell guidning till att skapa upplevelser
tillsammans med dina besökare. Efter avslutad kurs kommer du att ha en komplett plan
för en ny guidning på just din plats, klar att användas under kommande säsong.
Kursen består av 4 digitala träffar á 2–3 timmar och en avslutande fysisk träff på 4 timmar samt uppgifter
att utföra på egen hand mellan träffarna. För kursens upplägg är det viktigt att du kan närvara vid alla träffar.
Kursen riktar sig till dig i föreningen eller organisationen som möter gäster, guidar och skapar upplevelser,
eller vill göra det. Kanske finns det någon i ert område som bara längtar efter att få komma ut och guida?

Fler nyheter

Temadag Interpretation

ATT LEVANDEGÖRA NATUR- OCH KULTURARV Interpretation är ett internationellt vedertaget begrepp som utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om och

Uppdatera med aktuell information

Besöksmålskartan uppdateras årligen (senast 31 januari) Vi behöver nu ert godkännande för att finnas med i den tryckta broschyren. Här kan ni beskriva ert Besöksmål.

Utflyktstips!

NAV-medlemmarna i Stenstorp har nu gjort gemensam sak och gått samman under ett gemensamt namn på museerna, centralt på orten: Kulturkvarteret i Stenstorp. De har dessutom tagit