Vill din förening få hjälp att skapa nya upplevelser som lockar nya besökare?

Intresset för kulturarv, lokal historia och besök på unika platser har ökat snabbt de senaste åren. Många letar efter utflykter på helgerna och utländska turister är nyfikna på den svenska kulturen. Det finns stora möjligheter att locka fler och nya besökare till kulturarvsföreningars kultur- och naturmiljöer, museer med mera. Men hur gör man besöket intressant? Vad tar man betalt och hur sprider man informationen?

Inom Prisma Västra Götaland där NAV ingår har vi en kulturturismgrupp med uppgift att stärka kulturarvets roll i besöksnäringen och med ett särskilt fokus på föreningsdrivna besöksmål.

I arbetsgruppen finns personer med erfarenhet och utbildning kring hur man kan utveckla och marknadsföra besöksmål och upplevelser. Vi utgår från det föreningen redan gör och hjälper er gärna att utveckla detta och att hitta fler kanaler för marknadsföring.

Om ni har behov av särskild fördjupning anordnar vi inom Prisma kostnadsfria kurser om hemsidor, sociala medier, guidning m.m. Se hela utbildningserbjudandet här.

Det blir ofta roligare om man är några föreningar/besöksmål som arbetar parallellt och vi skulle vilja få till en sådan grupp under vintern.

Hör av er om ni vill vara med eller om ni har frågor om hur vi kan hjälpa just er.

Kontakt:
Marika Russberg
Kulturarvskonsulent Bohusläns hembygdsförbund/Bohusläns museum
marika.russberg@bohuslansmuseum.se / 0702 389980

Fler nyheter

Var med på Kulturarvsdagen 2024!

Onsdag 15 maj öppnar anmälan av arrangemang till Kulturarvsdagen 2024. Kulturarvsdagen är ett utmärkt tillfälle att synliggöra arbetslivsmuseet och sin verksamhet! Passa på att bjuda

NAVs Årsmöte 2024

Lördagen den 6 april 2024 kommer årsmötet att hållas i Lidköping, i samverkan med Rörstrand Museum och Meken-Minnet. Rörstrand Museums Café kommer att fixa mat

Kulturkatalogen

Kulturkatalogen är en förteckning över kulturella aktiviteter för barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen. Den sammanställs av Kulturförvaltningen, och syftet är att underlätta för barn