Vill din förening få hjälp att skapa nya upplevelser som lockar nya besökare?

Intresset för kulturarv, lokal historia och besök på unika platser har ökat snabbt de senaste åren. Många letar efter utflykter på helgerna och utländska turister är nyfikna på den svenska kulturen. Det finns stora möjligheter att locka fler och nya besökare till kulturarvsföreningars kultur- och naturmiljöer, museer med mera. Men hur gör man besöket intressant? Vad tar man betalt och hur sprider man informationen?

Inom Prisma Västra Götaland där NAV ingår har vi en kulturturismgrupp med uppgift att stärka kulturarvets roll i besöksnäringen och med ett särskilt fokus på föreningsdrivna besöksmål.

I arbetsgruppen finns personer med erfarenhet och utbildning kring hur man kan utveckla och marknadsföra besöksmål och upplevelser. Vi utgår från det föreningen redan gör och hjälper er gärna att utveckla detta och att hitta fler kanaler för marknadsföring.

Om ni har behov av särskild fördjupning anordnar vi inom Prisma kostnadsfria kurser om hemsidor, sociala medier, guidning m.m. Se hela utbildningserbjudandet här.

Det blir ofta roligare om man är några föreningar/besöksmål som arbetar parallellt och vi skulle vilja få till en sådan grupp under vintern.

Hör av er om ni vill vara med eller om ni har frågor om hur vi kan hjälpa just er.

Kontakt:
Marika Russberg
Kulturarvskonsulent Bohusläns hembygdsförbund/Bohusläns museum
marika.russberg@bohuslansmuseum.se / 0702 389980

Fler nyheter

Utflyktstips!

NAV-medlemmarna i Stenstorp har nu gjort gemensam sak och gått samman under ett gemensamt namn på museerna, centralt på orten: Kulturkvarteret i Stenstorp. De har dessutom tagit

Verkstadsmaskiner bortskänkes

Samlingsförvaltning – Museala objekt behöver nytt hem! På grund av platsbrist skänker Forsviks bruk en del av sina verkstadsmaskiner till andra museer som kan ha