Varvshistoriska Föreningen i Göteborg

Utställning med fotografier med texter från storvarven, modeller och verktyg.