Varvshistoriska Föreningen i Göteborg,

Utställning med fotografier med texter från storvarven, modeller och verktyg.