Vänga Kvarn

Vänga Kvarn, en av landets få levande bygdekvarnar. Här finns även en Stärkelsefabrik som, andra lördagen i september, visar hur man tillverkar potatismjöl på gammalt vis. I vårt Lanthandelsmuseum säljs Vängamjöl och hantverk.