Stampens kvarn

Stampens kvarn anlades 1750. Här maldes mjöl till alingsåsborna ända fram till 1976. Maskinerierna står i stort orörda sedan dess. Kvarnen fungerar idag som ett kulturcentrum och är ett välbesökt turistmål.