Skogsmuseet på Remningstorp

Skogsmuseet på Remningstorp visar föremål från skogsbruk och skogsutbildning från tidigt 1900-tal till nutid. Museet innehåller ett hundratal motorsågar av olika typer och ålder och andra föremål för skogstransporter, markberedning, plantering, samt finns en gårdssmedja.