Skogsmuseet i Daretorp

I kulturladan visas utställningen Årsringar – Skog och Skogsbruk från forna dagar. Bred utställning om skogsbruket inom Hökensåsområdet under 1900-talet. Här visas ca 300-400 olika skogsredskap av alla dess slag