Skara-Lundsbrunns Järnvägar

Gör en ångtågresa genom omväxlande natur. Lok och vagnar är från 1900-talets första hälft. Fika, böcker, filmer och annat. Sön. i juli är järnvägsmuséet öppet. Studera lok, vagnar, fotografier och andra järnvägsattiraljer i en tidstypisk miljö.