Skåpafors servetthistoria

Här visas Dunis servettillverkning som industriepok i Bengtsfors kommun.