Ryttarens Torvströfabrik

Miljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder, sågverk, torvmossar och smalspårig torvbana med lok och vagnar som tar med besökarna på en resa ut på mossarna. I hela 90 år bröts det torv på Ryttaren.