Raggagårdens mejeri

I ett mejeri som var verksamt mellan 1929 och 1940 berättas om arbetet och visas redskap, utrustning mm. från tiden. Även Mejerskans lägenhet på ovanvåningen visas.