Nohabs smedja

En av Sveriges äldsta hammarsmedjor med flera stora lufthammare och bevarad miljö. Här kan du få veta mer om smedjans historia och företaget Nohab. Genom de konstsmeder som idag är aktiva i smedjan är den ett levande arbetslivsmuseum.

Verkstadsföretaget Nydqvist och Holm (Nohab) grundades 1847 och kom att bli Trollhättans ledande företag i över hundra år. Företaget startade som en liten mekanisk verkstad, men kom efter hand att växa allt mer och efter 1890 flyttades produktionen successivt till det område som idag är Innovatumområdet. Verksamheten startade med att producera en mängd olika produkter men från 1870-talet kom lok att bli den viktigaste produkten, och den som kom att göra Nohab känd över världen. De viktigaste produkterna tillsammans med lok kom under 1900-talet att bli vattenturbiner, dieselmotorer och militär produktion.
Detta är Nohabs smedja. Den flyttades hit 1935 från andra sidan trafikkanalen där företaget startade sin verksamhet 1847. I samband med flytten blev gjuteriet tillbyggt med denna del. Smedjan var sedan i drift fram till början på 1990-talet.
I smedjan finns tre st 500-800 kg lufthammare och två st mindre hammare. Här tillverkades delar till färdiga produkter, som kopplingsstänger till lok, ringar, axlar, verktyg samt legoarbeten.
Under 1980-talet lades Nohab ner. De anställda tog över smedjan 1982 och fortsatte att driva verksamheten. Då de gick i konkurs såldes utrustningen till en skrotfirma, men räddades i sista sekund. Inventarierna köptes av Trollhättans stad och smedjan är idag en del av Innovatum Science Centers verksamhet.
Idag är smedjan arbetsplats och butik för konstsmederna Inge Dahlgren, Rikard Ahlin och Ivan Dahlstrand Kamiyasu