Krokstrands Folkets hus

Folkets hus – navet i stenhuggarsamhället

Bohusläns äldsta Folkets hus. Skyltar, Självguidning i stenhuggarmiljö. 1,5 km. Se förvaltarbostad, stenhuggarbaracker, idrottsplats, missionshus, stenbrott, utskeppningskaj. Grillplats vid fjorden.