Hillefors Grynkvarn

Sveriges enda vattendrivna havregrynskvarn ligger vid Säveåns naturreservat i Stenkullen. Kvarnverksamheten är från slutet av 1800-talet men den nuvarande byggnad är från 1913 men har under åren byggts till. Den ger en bild av industrialismens fabriksmiljöer i början av 1900-talet. Vi arbetar med att återställer den till körbart skick för att visa hur en 100-årig industri fungerade. Kvarnen visas för intresserade grupper vid bokade besök eller vid speciella öppettider se hemsidan. Dessutom arrangerar vi öppet hus och kvarndagar, konserter, poesiaftnar, konstutställningar, mm. Vi planerar för naturfotografiutställningar. Det finns också yogakurser som man kan anmäla sig till. I vårt industrihistoriska rum kan man se historiska kartor från trakten och vi har också föreläsningar om industrihistoria i Säveåns dalgång.