Hembygdsmuseet Tankreds hus

Hembygdsmuseum som visar stenhuggeri, tunnbinderi, fraktfart samt boendemiljö. Stenhuggarsmedjan, som är en av landets äldsta bevarade smedjor med fyra dubbelässjor där åtta smeder kunde arbeta samtidigt.